Association / Shoqata KRAJA

Vous êtes ici : Accueil > donateurs

donateurs

Liste des donateurs pour l'ambulance du dispensaire d'Ostros : 

Fadil Alaj (Katërkollë), Hysa Canoviqi, Mustafa Cenoviqi, Zenel Curaj, Xhemal Çobi, Urim Doda, Sylejman Doda, Bekim Gjençiqi, Edin Gjençiqi, Gilman Gjençiqi, Myrta Gjençiqi, Gjyze Gjençiqi-Hoxha, Xhelal Popi, Imer Ramusha, Lulëzim Subashi, Ibrahim Hoxha, Imer Hoxha, Zajo Lika, Lan Lubani, Selim Maxhuri, Rifat Mehoviqi (New York), Beqir Mustafiqi, Hasllan Mustafiqi, Dr. Hado Mustafiqi, Xhelal Popi, Imer Ramusha, Lulëzim Subashi.
 

Liste des donateurs pour Ajet Shaptafa :
Nazmir Bajraktari (Kravari), Qazim Bardhi, Hysa Canoviqi, Jasmin Cenoviqi, Mustafa Cenoviqi, Zenel Curaj, Xhemal Çobi, Nexhat Demiri (Kravari), Urim Doda, Sylejman Doda, Bekim Gjençiqi, Edin Gjençiqi, Gilman Gjençiqi, Myrto Gjençiqi, Gjyze Gjençiqi-Hoxha, Ibrahim Hoxha, Imer Hoxha, Zajo Lika, Lan Lubani, Selim Maxhuri, Safet Mehoviqi, Altana Mustafiqi, Beqir Mustafiqi, Hasllan Mustafiqi, Dr. Hado Mustafiqi, Xhemal Mustafiqi, Xhelal Popi, Imer Ramusha, Asllan Ravija (Braticë), Lulëzim Subashi, Naser Veliqi (Millë).

Liste des donateurs pour Medina Draga :

Fadil Alaj, Nazmir Bajraktari, Zenel Curaj, Xhemal Çobi, Urim Doda, Sylejman Doda, Bekim Gjençiqi, Ibrahim Hoxha, Imer Hoxha, Zajo Lika, Selim Maxhuri, Dragan Milosevic, Beqir Mustafiqi, Hasllan Mustafiqi, Dr. Hado Mustafiqi, Imer Ramusha, Lulzim Subashi, Sejdija Taganovic, Violeta Trebista. 
Deux anonymes ont également apporté leur contribution via paypal.


Liste des donateurs pour Riza Kurti :

Nazmir Bajraktari, Osman Boljeviqi, Xhemal Çobi, Sylejman Doda, Urim Doda, Edin Gjençiqi, Ibrahim Hoxha, Imer Hoxha, Zyli Lika, Zajo Lika, Selim Maxhuri, Safet Mehoviqi, Beqir Mustafiqi, Hasllan Mustafiqi, Dr. Hado Mustafiqi.

 

« précédent  |   début  |   suivant »

Connexion